Přihlásit se
Český a římský král Václav IV.
doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu

Mapy


Hlavní řešitel:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

Řešitelé:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
PhDr. Hana Hlaváčková
PhDr. Jana Peroutková, Dis.
Mgr. et Mgr. Jakub Šenovský Ph.D.
PhDr. Daniela Břízová Ph.D.