Český a římský král Václav IV.
Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu.

Historie


21. 11. 2018 proběhl workshop "Václav IV. - doba, duchovní proudy a umění"

Autor:

Ve středu 21. 11. 2018 proběhl na půdě KTF UK workshop "Václav IV. - doba, duchovní proudy a umění".

Záznam z přednášek si můžete prohlédnout ZDE

Akce byla pořádána v rámci projektu programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II 2016 - 2022): Český a římský král Václav IV. Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu (kód: DG16P02H054).

Fotografie


Žádné fotografie