Český a římský král Václav IV.
Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu.

Historie


Workshop „VÁCLAV IV. - DOBA, DUCHOVNÍ PROUDY A UMĚNÍ“

Autor: neuveden

Workshop se uskutečnil 21. 11. 2018 v 15:30 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, v učebně P8, Thákurova 3, Praha 6.

PROGRAM:
15:30 – 15:50
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba ve Slavětíně

15:50 - 16:10
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Knihovna Václava IV.

16:10 - 16:30
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Čechy kolem roku 1400 - doba krize nebo stability

16:30 – 16:50
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.
Velká umělecká centra Evropy 2. pol. 14. a raného 15. století a export uměleckých děl z pražského centra

16:50 – 17:10
Mgr. et Mgr. Jakub Šenovský Ph.D.
Revoluční potenciál Viklefova myšlení

Akce byla pořádána v rámci projektu programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II 2016 - 2022): Český a římský král Václav IV. Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu (kód: DG16P02H054).

Fotografie