Český a římský král Václav IV.
Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu.

Historie


Workshop Václav IV. 21. 11. 2018

Autor:


Záznam přednášky Prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D.
"Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba ve Slavětíně" z workshopu „VÁCLAV IV. - DOBA, DUCHOVNÍ PROUDY A UMĚNÍ“


Záznam přednášky Prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc.
"Knihovna Václava IV." z workshopu „VÁCLAV IV. - DOBA, DUCHOVNÍ PROUDY A UMĚNÍ“


Záznam přednášky Prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc.
"Čechy kolem roku 1400 - doba krize nebo stability" z workshopu „VÁCLAV IV. - DOBA, DUCHOVNÍ PROUDY A UMĚNÍ“


Záznam přednášky Prof. PhDr. Jiřího Kuthana , DrSc., Dr.h.c.
"Velká umělecká centra Evropy 2. pol. 14. a raného 15. století a export uměleckých děl z pražského centra"


Záznam přednášky Mgr. et Mgr. Jakuba Šenovského Ph.D.
"Revoluční potenciál Viklefova myšlení" z workshopu „VÁCLAV IV. - DOBA, DUCHOVNÍ PROUDY A UMĚNÍ“

Fotografie


Žádné fotografie