Český a římský král Václav IV.
Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu.

Stavby Václava IV. - Vratislav

image/svg+xml

Historie


Když po smrti vratislavského biskupa Jana ze Středy vypukl spor o obsazení biskupského stolce mezi kapitulou a královským hejtmanem Těmou z Koldic, prosadila sice kapitula svého kandidáta. Ale zároveň musela kapitula králi povolit, aby na Tumském ostrově na řece Odře, na němž stojí katedrála a sídlo biskupa, postavil svůj vlastní hrad. O přípravách jeho výstavby vydávají svědectví listiny ze 7. a 15. května roku 1382. Z listiny z 15. května se dovídáme, že král poslal do Vratislavi kvůli stavbě nového hradu a opevnění Tumského ostrova svého věrného Jíru z Roztok a s ním i svého stavitele.

Významné stavby:


dominikánský kostel sv. Vojtěcha.
kostel sv. Alžběty
kostel P. Marie Na písku
kostel sv. Kříže
kostel sv. Maří Magdaleny
kostel sv. Doroty

Literatura


Kurt BIMLER: Quellen zur schlesischen Kunstgeschichte Heft 1. A. Architectura Wratislawiensis von S. B. Klose. Breslau 1936
Marcin BUKOWSKI: Katedra wrocławska. Architektura. Rozwoj – zniszczenie – odbudowa. Wrocław / Warszawa / Kraków 1962
Marcin BUKOWSKI: Katedra wrocławska. Wrocław / Warszawa / Kraków / Gdańsk 1974
Dagobert FREY: Die Kunst des Mittelalters. In: Ludwig PETRY / Josef Joachim MENZEL / Winfried IRGANG (ed.): Geschichte Schlesiens Bd. 1. Von der Urzeit bis zum Jahre 1526. Stuttgart 2000
Jan HARASIMOWICZ (ed.): Atlas architektury Wrocławia Tom I. Wrocław 1997
Romuald KACZMAREK: Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu. Wrocław 1999
Romuald KACZMAREK: Umění ve Slezsku, umění v českých zemích a lucemburský mecenát: mezi svízelným sousedstvím a bezvýhradným přijetím? In: Mateusz KAPUSTKA / Jan KLÍPA / Andrzej KOZIEŁ / Piotr OSZCZANOWSKI / Vít VLNAS (ed.): Slezsko. Perla v České koruně. Historie – kultura – umění. Praha (Národní galerie) 2007
Marian KUTZNER: Kościoły bazylijkowe w miastach śląskich XIV wieku. In: Piotr SKUBISZEWSKI (ed.): Sztuka i ideologia XIV wieku. Materiały sympozjum komitetu nauk o sztuce Polskiej akademii nauk Warszawa, 29 i 30 listopada 1973 r. Warszawa 1975
Marian KUTZNER: Schlesische Sakralarchitektur aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts: Zwischen allgemeinem Stil und regionalem Modus. In: Klára BENEŠOVSKÁ (ed.): King John of Luxembourg (1296-1346) and the Art of his Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16-20, 1996. Prague 1998
Edmund MAŁACHOWICZ: Katedra wrocławska. Dzieje i architektura. Wrocław 2000
Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady 2. Praha 1972
Józef PILCH: Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska. Warszawa 2005
Dalibor PRIX: O slezsko-českých vztazích ve středověké architektuře doby lucemburské. In: Mateusz KAPUSTKA / Jan KLÍPA / Andrzej KOZIEŁ / Piotr OSZCZANOWSKI / Vít VLNAS (ed.): Slezsko. Perla v České koruně. Historie – kultura – umění. Praha (Národní galerie) 2007
Wilhelm SCHULTE: Die politische Tendenz der Cronica Principum Polonie (= Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte Bd. 1). Breslau 1906
Hans TINTELNOT: Die mittelalterliche Baukunst Schlesiens (= Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte). Kitzingen 1951
Dethard von WINTERFELD: Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien. München / Berlin 2005
Andrzej WŁODAREK (red.): Katalog zabytków (Teresa MROCZKO / Marian ARSZYŃSKI (red.): Architektura gotycka w Polsce. Dzieje sztuki polskiej. Tom drugi). Warszawa 1995
Mieczysław ZLAT: Śląsk. Okres 1350 – 1550 roku. In: Teresa MROCZKO / Marian ARSZYNSKI: Architektura gotycka w Polsce (= Dzieje sztuki polskiej. Tom drugi). Warszawa 1995