Přihlásit se
Český a římský král Václav IV.
doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu

Stavby Václava IV. - Vratislav

image/svg+xml

Historie


Když po smrti vratislavského biskupa Jana ze Středy vypukl spor o obsazení biskupského stolce mezi kapitulou a královským hejtmanem Těmou z Koldic, prosadila sice kapitula svého kandidáta. Ale zároveň musela kapitula králi povolit, aby na Tumském ostrově na řece Odře, na němž stojí katedrála a sídlo biskupa, postavil svůj vlastní hrad. O přípravách jeho výstavby vydávají svědectví listiny ze 7. a 15. května roku 1382. Z listiny z 15. května se dovídáme, že král poslal do Vratislavi kvůli stavbě nového hradu a opevnění Tumského ostrova svého věrného Jíru z Roztok a s ním i svého stavitele.

Významné stavby:


dominikánský kostel sv. Vojtěcha.
kostel sv. Alžběty
kostel P. Marie Na písku
kostel sv. Kříže
kostel sv. Maří Magdaleny
kostel sv. Doroty

Literatura


Wilhelm SCHULTE: Die politische Tendenz der Cronica Principum Polonie (= Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte Bd. 1). Breslau 1906.
Kurt BIMLER: Quellen zur schlesischen Kunstgeschichte Heft 1. A. Architectura Wratislawiensis von S. B. Klose. Breslau 1936.
Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady 2. Praha 1972;
Romuald KACZMAREK: Prawdopodobny dom królów czeskich na rynku we Wrocławiu. In: Lenka BOBKOVÁ / Jana KONVIČNÁ (ed.): Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14. - 17. století. Korunní země v dějinách českého státu III. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29. - 31. března 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze (= Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. IV). Praha 2007